Módosult az oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet, a Magyar Közlöny keddi számában megjelent változtatások alapján a jegyző bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelésben való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget ilyen irányú kötelességének. Rögzítették a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok indításának feltételeit és a pedagógusok szakmai ellenőrzésének szabályait is.

 

Bővebben...

Az Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazza meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a megyei/regionális fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzottakat.

  1. Az intézményi diákönkormányzatok kapják vissza a köznevelési törvény előtti szabályozásban rögzített jogaikat.
  2. Javasoljuk, hogy a munkáltató ismerje el a diák mozgalmat segítő pedagógusoknak e tevékenységüket pótlék formájában.
  3. Kezdeményezzük a diákönkormányzatok önálló jogi személyiséggé nyilvánítását az intézményi tanácsok mintájára.
  4. Jogszabály rögzítse a több intézményi diákönkormányzat képviseletét ellátó szervezet jogait és jogállását.
  5. Kérjük, hogy a Köznevelésért Felelős Államtitkárság állítson fel egy testületet, melyen keresztül rendszeres egyeztetési lehetőséget biztosít a diákok érdekeit képviselőknek a köznevelést érintő kérdésekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy ez a testület véleményezési jogot gyakorolhasson a köznevelést érintő jogszabályok beterjesztése előtt.
Bővebben...

​Szülői kérésre nem lehetne évismétlést engedélyezni a diákoknak az első osztálynál magasabb évfolyamokon, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások átkerülnek az Oktatási Hivatalhoz és változhat a közösségi szolgálat szabályozása is - emelt ki a változtatásokat a köznevelési törvény módosítását ismertetve a köznevelésért felelős államtitkár november 25-én az Országgyűlésben.

Bővebben...

​A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2014. november 4-én hatályba lépett változtatása több ponton módosította a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályozást. Talán a legfontosabb változás, hogy a középiskolának a 12. évfolyamos tanulói számára is meg kell szervezni a közösségi szolgálatban való részvétel lehetőségét.

A rendelet közösségi szolgálattal kapcsolatos 2014. november 4-től hatályos rendelkezései a következők:

Bővebben...

Pontosan 42 pontos Ajánlásban foglalta össze az Országos Diákparlament azokat a javaslatokat, amelyeket iskoláikból, és az azt követő fórumokon gyűjtöttek a diákönkormányzati képviselők, és hoztak el Székesfehérvárra november 21-23-án. Az Ajánlások további sorsa, hogy a parlamenti bizottságok, kormányzati döntéshozók, minisztériumok és országgyűlési képviselők szakmai döntéseit befolyásolja.

Az alapvető higiéniai kérdésektől a menzán és a közlekedésen át a mindennapos testnevelésig, a nyelvvizsgát érintő kérdéseken át a pontszámokig széles a paletta, amely a diákok probléma, illetve ajánlás listáján szerepel.  Az anyag egyébként hozzáférhető, bárki számára elérhető és olvasható a diakonkormanyzat.hu internetes oldalon és már a facebookra is felkerült.

Bővebben...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

A Diákjog.hu üzemeltetője a
Diákközéletért Alapítvány

DÖK Portál RSS

A hírcsatorna nem található.